Vårdnadstvist

En långdragen process

En vårdnadstvist är en långdragen process, särskilt i Stockholm där antalet rättsprocesser är stort och domstolarna har fullt upp. Man bör vara medveten om att det kan ta upp till ett år eller mer innan hela processen är färdig, främst beroende på hur målet i tingsrätten kommer att handläggas och om domen sedan kommer att överklagas av någon av föräldrarna.

Några råd för att du ska ha bästa möjliga chanser vid en vårdnadstvist är:

  • Visa dig engagerad i dina barns vardag, även om de för tillfället bor hos den andra vårdnadshavaren. Ha en kontinuerlig kontakt med förskolan/skolan/fritids, BVC eller i förekommande fall BUP eller annan psykiatrisk eller medicinsk mottagning.

  • Se till att kontakterna är sakliga och att inte dra in andra vuxna som är viktiga för barnen i din och den andre förälderns konflikt.

  • Var öppen och visa dig villig att samarbeta. Föreslå konstruktiva lösningar som bör fungera för alla inblandade med barnens bästa i fokus.

  • Dokumentera det du själv gör och se till att du har vittnen med dig, exempelvis vid besök hos vårdcentral, hämtning och lämning av barnen på dagis eller i skolan med mera.

 

vårdnadstvist ensam vårdnad

Barnen först

När känslorna svallar och du och din före detta partner har svårt att kommunicera är det lätt att glömma bort att barnens intressen ska komma först. Dina barn har rätt till en trygg hemmiljö och vardag, utan att behöva involveras i föräldrarnas konflikter.

Det kan givetvis vara svårt att hålla sig neutral när kommunikationen inte alls fungerar. Därför är det mycket viktigt att du anlitar en specialiserad jurist som har lång erfarenhet av vårdnadstvist ur ett juridiskt perspektiv, som kan kommunicera sakligt och ledsaga dig genom processen. Vi har just den kompetensen. Varmt välkommen att kontakta oss idag.

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist - Få en första gratis telefonrådgivning