Vårdnadstvist Stockholm

Hjälp i tvister som rör barn och familj | 08-10 14 77

Övriga ärenden

Vi företräder dina intressen

Utöver vårt arbete inom vårdnadstvist i Stockholm är vi även verksamma inom följande juridiska områden:

Socialrätt

Inom området socialrätt arbetar vi med ärenden som gäller tvångsvård av såväl barn och unga som vuxna. Dessa lagar finns till för att skydda personer som far illa, antingen på grund av människor omkring dem eller på grund av sitt eget beteende. Vi kan representera både den person som berörs av tvångsåtgärderna, samt vårdnadshavare till minderåriga vars barn har omhändertagits.

Brottmål

Du har möjlighet att anlita oss som din privata försvarare om du är misstänkt för brott. Har du istället blivit utsatt för ett brott kan vi företräda dig som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn. Vi ledsagar dig vid polisförhör och företräder din sak vid en eventuell rättsprocess.

Migrationsrätt

Vi representerar dig som söker asyl i Sverige eller som riskerar utvisning samt kan bistå i frågor gällande uppehållstillstånd och andra ärenden kopplade till asyl- och migrationsfrågor.

juridik

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist. Få en första gratis telefonrådgivning.