Övriga ärenden

Vi företräder dina intressen

Utöver vårt arbete inom vårdnadstvister i Stockholm är vi även verksamma inom följande juridiska områden:

Migrationsrätt/asyl

Vi representerar dig som söker asyl i Sverige eller som riskerar utvisning samt kan bistå i frågor gällande uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhöriginvandring och andra ärenden kopplade till asyl- och migrationsfrågor.

Familjerätt

Förutom att företräda parter i umgänges- och vårdnadstvister kan vi stå till tjänst i frågor kring underhållsbidrag, äktenskapsskillnad, bodelning och liknande. Vi kan även hjälpa till med upprättande av juridiska dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente samt förstås vårdnads- och umgängesavtal.

juridik

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist - Få en första gratis telefonrådgivning