Vårdnadstvist Stockholm

Hjälp i tvister som rör barn och familj | 073-65 55 617

Övriga ärenden

Vi företräder dina intressen

Utöver vårt arbete inom vårdnadstvister i Stockholm är vi även verksamma inom följande juridiska områden:

Brottmål

Vi arbetar som offentliga försvarare och är du misstänkt för brott kan du alltid önska den advokat du vill ha. Du har också möjlighet att anlita oss som din privata försvarare om du är misstänkt för brott. Har du istället blivit utsatt för ett brott kan vi företräda dig som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn. Vi ledsagar dig vid polisförhör och företräder din sak vid en eventuell rättsprocess.

Migrationsrätt/asyl

Vi representerar dig som söker asyl i Sverige eller som riskerar utvisning samt kan bistå i frågor gällande uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhöriginvandring och andra ärenden kopplade till asyl- och migrationsfrågor.

Familjerätt

Förutom att företräda parter i umgänges- och vårdnadstvister kan vi stå till tjänst i frågor kring underhållsbidrag, äktenskapsskillnad, bodelning och liknande. Vi kan även hjälpa till med upprättande av juridiska dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente samt förstås vårdnads- och umgängesavtal.

juridik

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist. Få en första gratis telefonrådgivning.