Vårdnadstvist Stockholm

Hjälp i tvister som rör barn och familj | 08-684 429 02

Övriga ärenden

Vi företräder dina intressen

Utöver vårt arbete inom vårdnadstvist i Stockholm är vi även verksamma inom följande juridiska områden:

Socialrätt

Inom området socialrätt arbetar vi främst med LVU - lagen om vård av unga. Denna lag finns till för att skydda barn som far illa, antingen på grund av människor omkring dem eller på grund av sitt eget beteende. Här kan vi företräda såväl barn som föräldrar.

Brottmål

Du har möjlighet att anlita oss som din privata försvarare om du är misstänkt för brott. Har du istället blivit utsatt för ett brott kan vi företräda dig som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn. Vi ledsagar dig vid polisförhör och företräder din sak vid en eventuell rättsprocess.

juridik

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist. Få en första gratis telefonrådgivning.