Övriga ärenden

Vi företräder dina intressen

Utöver vårt arbete inom vårdnadstvister i Stockholm är vi även verksamma inom följande juridiska områden:

Migrationsrätt/asyl

Vi representerar dig som söker asyl i Sverige eller som riskerar utvisning samt kan bistå i frågor gällande uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhöriginvandring och andra ärenden kopplade till asyl- och migrationsfrågor.

Familjerätt

Förutom att företräda parter i umgänges- och vårdnadstvister kan vi stå till tjänst i frågor kring underhållsbidrag, äktenskapsskillnad, bodelning och liknande. Vi kan även hjälpa till med upprättande av juridiska dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente samt förstås vårdnads- och umgängesavtal.

Brottmål

Vi är erfarna specialister på brottmål och företräder såväl brottsmisstänkta som personer som är utsatta för brott. Samtliga våra medarbetare arbetar för att du dina rättigheter ska ta tillvaras av polis, åklagare och domstol, och i slutändan leverera bästa tänkbara resultat.

Försvarare

Alla som är misstänkta för brott har rätt till en offentlig försvarare. Som din försvarare tillvaratar vi dina rättigheter genom hela processen. Du får själv bestämma vem som ska utses till din offentliga försvarare och kostnaden betalas ofta av staten.

Målsägandebiträde

Personer som är utsatta för brott kan önska ett målsägandebiträde som finns vid din sida genom rättsprocessen. Vi finns med dig under polisförhör och för även eventuell skadeståndstalan. Alla våra jurister tar uppdrag som målsägandebiträde.

Tvistelösning

Vi har omfattande erfarenhet inom många områden inom affärsjuridik. Vi kan biträda privatpersoner och företag som vill driva civilrättsliga krav. Vi hjälper också personer som har blivit stämda.

Socialrätt

Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde inom frågor som rör LVU, LPT och LVM.

juridik

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist - Få en första gratis telefonrådgivning