Vårdnadstvist Stockholm

Hjälp i tvister som rör barn och familj

Experter på familjerätt

Vårdnadstvist

Har du problem gällande vårdnaden av de barn du har tillsammans med din nuvarande partner eller med en före detta partner? Behöver du hitta en permanent lösning för att du och ditt barn ska kunna få ro? Vi hjälper dig som behöver juridiskt stöd i en vårdnadstvist.

Kontakta oss via vårt smidiga kontaktformulär så återkommer vi inom kort!

En vårdnadstvist inleds då två föräldrar, ofta båda vårdnadshavarna, inte kan hitta ett sätt att samarbeta kring ett barn utan att det blir ständiga slitningar efter en separation. Det är en rättsprocess som bör ses som en sista utväg, men är i en del fall, nödvändig för att ge både barn – och dig som förälder – klarhet i vad som ska gälla så att ni kan fortsätta era liv utan ständig stress kring de beslut som behöver tas gällande barn.

glad flicka ensam vårdnad

Därför kan ensam vårdnad vara det bättre alternativet

Det som föräldrabalken säger om vårdnad, boende och umgänge bygger på uppfattningen om barnets bästa. För barnets skull är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Men är det alltid fallet? I vissa lägen kan det istället vara bättre att en av föräldrarna tillerkänns ensam vårdnad, för att det inte ska uppstå ytterligare konflikter.

Exempel på tillfällen då det kan vara bättre att en förälder ensam får vårdnaden kan vara när den andra föräldern har missbruksproblem, är psykiskt instabil, kriminell eller har varit våldsam mot den andra föräldern och/eller barnen.

Även andra förhållanden kan göra att det blir nödvändigt för en part att begära ensam vårdnad, till exempel om varje beslut som måste tas kring barnen medför stora konflikter. Det innebär stress både för barnen och för vårdnadshavarna och kan i vissa fall vara ohållbart då det blir mycket svårt att planera vardagen på grund av detta.

Känner du att detta stämmer in på dig och att ni redan har försökt lösa konflikterna med hjälp av samarbetssamtal i familjerätten är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp.

juridiskt pappersarbete

Skillnad på vårdnad och umgänge

Något som många missförstår när man talar om vårdnad är att gemensam vårdnad är lika med att barnen bor växelvis hos föräldrarna. Att ha del i vårdnaden handlar inte om hur många dagar barnen befinner sig hos respektive förälder utan det handlar om ett juridiskt ansvar för barnen.

Barn har i så gott som alla fall rätt att umgås även med den förälder som den inte bor tillsammans med eller rätt till umgänge med den föräldern som ej är vårdnadshavare. Det är endast i extrema fall som man helt tar bort umgängesrätten mellan barnen och en förälder.

Vårdnaden har att göra med viktiga juridiska beslut som rör barnen såsom vilken skola de ska gå i, var barnen ska bo, vilken läkarvård de ska få med mera. Umgängesrätten avgörs normalt sett i samband med en vårdnadstvist, eller ännu hellre genom en överenskommelse i familjerätten innan det går så långt att man måste ta ärendet till vanlig domstol. I de fall där det är möjligt brukar man först försöka lösa konflikterna med hjälp av samarbetssamtal hos familjerätten. Detta är dock en frivillig åtgärd.

Självklart kan föräldrarna komma överens om hur boende och umgänget ska se ut utan att lämna in en stämningsansökan eller vända sig till familjerätten. Det kan vara bra att känna till att även om båda föräldrarna är överens om boendet och umgänget och själva skriver ett avtal om detta är det avtalet inte juridiskt bindande. Det är bara domstolen eller socialnämnden (familjerätten) där barnen är folkbokförda som kan meddela dom eller beslut i dessa frågor som är juridiskt förpliktande för föräldrarna.

barn i vårdnadstvist

Vad ska jag göra om det ändå krävs en vårdnadstvist?

Om det inte är möjligt att hitta lösningar för att komma överens gällande barnens bostadsort, var de ska gå i skola och hur umgänget ska se ut ens med hjälp av familjerätten får man ta ärendet vidare till domstol. För att påbörja en vårdnadstvist i Stockholm lämnar du eller den andra föräldern in en stämningsansökan på egen hand eller med hjälp av en jurist. Om du behöver hjälp med att inleda en vårdnadstvist eller om den andra föräldern har inlett en tvist gentemot dig är du välkommen att kontakta oss för att få juridiskt stöd i processen. Vi rekommenderar stark att du rådfrågar en specialiserad advokat innan du lämnar in en sådan stämningsansökan eller innan du svarar på en ansökan du fått.

Det enklaste sättet att nå oss är att fylla i vårt kontaktformulär här på sidan eller ringa oss för att få en kostnadsfri inledande rådgivning där vi pratar igenom din situation och ger dig information om hur du kan gå vidare med ärendet.

En vårdnadstvist är ett ärende som antingen din hemförsäkring kan täcka in via rättsskyddet eller så kan du få allmän rättshjälp. Får du hjälp av ditt försäkringsbolag brukar de täcka runt 75-80% av dina advokatkostnader. Det är många som är rädda för att kostnaden blir hög, men du har ett gott skydd från samhället. Det handlar om dina barns bästa, så se till att ta kvalificerad juridisk hjälp för att din sida av konflikten skall kunna presenteras korrekt och sakligt i rätten.

Varmt välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan gå vidare med din vårdnadstvist i Stockholm.

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist. Få en första gratis telefonrådgivning.