Cookiepolicy

Den här sidan använder cookies. I den här texten hittar du lite information om vad cookies är och hur och varför de används på den här sidan.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil, ungefär som en anteckning eller ett word-dokument. Informationen på en cookie fungerar som ett minne för sidan, och dess syfte är att göra upplevelsen av en sida bättre för besökaren, men också att underlätta för den som äger sidan att se vilka som besöker sidan, hur de navigerar på den och vad som väcker mest intresse hos användarna. Denna information kan vi använda för att göra innehållet på sidan bättre och mer relevant.

Hur vi använder cookies

Man skiljer på cookies som placeras av själva sidan och sådana som placeras av en tredje part, så kallade tredjepartscookies. Den förra typen använder vi som nämnts ovan för att få information om vilka som besöker sidan och vad de finner intressant. Den senare typen placeras i webbläsarens minne av de sidor vi länkar till, till exempel av Google för att hjälpa oss med våra annonskampanjer. Även kartan längst ner på sidan genererar cookies.

De cookies som används på den här sidan samlar inte in personlig information om dig utan används för att kartlägga trafiken på sidan i ett större sammanhang. Du kan också välja att blockera cookies från den här sidan utan att det påverkar din upplevelse nämnvärt.

Om du inte vill tillåta cookies

Du kan om du vill hindra din webbläsare från att tillåta cookies. På den här sidan har det som sagt ingen större betydelse om du tillåter cookies eller inte, förutom att cookies underlättar för oss att göra sidan bättre. Andra webbsidor kan dock bli svårare eller rent av omöjliga att använda.

I din webbläsares inställningar, vanligtvis under fliken Sekretess, kan du göra val avseende cookies. Du kan till exempel välja att helt blockera cookies, att bara blockera tredjepartscookies, eller ställa in så att webbläsaren frågar varje gång en sida vill placera cookies på din dator.

Har du fler frågor kring cookies rekommenderar vi ett besök på Post- och Telestyrelsens sida om cookies.Vid din sida i tvister och brottmål